Logo Newstar2.png

  SƠ YẾU LÝ LỊCH (CV)

  SBD:

  1.THÔNG TIN

  Tải ảnh Hồ sơ 3x4

  HỌ VÀ TÊN

  GIỚI TÍNH

  NamNữ

  SĐT LIÊN HỆ :

  SĐT (bố/mẹ):

  NGÀY THÁNG NĂM SINH

  TUỔI

  NGUYÊN QUÁN

  TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

  THƯỜNG TRÚ

  BẰNG CẤP CAO NHẤT

  NHÓM MÁU

  CHIỀU CAO

  THỜI GIAN HỌC TIẾNG NHẬT

  TAY THUẬN

  Tay phảiTay trái

  CÂN NẶNG

  RỐI LOẠN SẮC MÀU

  KINH NGHIỆM SỐNG TẬP THỂ

  THỊ LỰC

  MẮT PHẢI

  Không kính

  Có kính

  KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI

  Không

  BÀI

  MẮT TRÁI

  NGƯỜI THÂN TẠI NHẬT

  Không

  2.THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH

  HỌ VÀ TÊN

  QUAN HỆ

  TUỔI

  TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

  NGHỀ NGHIỆP

  SỐNG CÙNG

  KHÔNG SỐNG CÙNG

  3.QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (Từ cấp 3 trở lên)

  THÁNG NĂM NHẬP HỌC

  THÁNG NĂM TỐT NGHIỆP

  TÊN TRƯỜNG

  CHUYÊN NGÀNH

  4.QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

  THÁNG NĂM
  BẮT ĐẦU

  THÁNG NĂM
  KẾT THÚC

  TÊN CÔNG TY

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  5.THÔNG TIN KHÁC

  SỐ LẦN PHỎNG VẤN ĐI NHẬT

  ĐÃ XIN VISA ĐI NHẬT

  Không

  HÚT THUỐC

  Không

  BỆNH MÃN TÍNH

  Không

  UỐNG RƯỢU

  Không

  HÌNH XĂM

  Có - Đã xóaCó - Chưa xóaKhông

  TẢI ẢNH NHÀ

  TẢI ẢNH PHÒNG KHÁCH

  TẢI ẢNH PHÒNG BẾP